fbpx

Kohëzgjatja e trajnimit

3 orë në javë / 5 javë (2 orë përkrahje pas trajnimit) 

Parakusht

Nuk nevojiten njohuri paraprake për ta ndjekur këtë trajnim.

Syllabus

1. Hyrje

Marketingu digjital, hyrje në rrjetet sociale - impakti, përmbajtja, përdoruesit.

2. Strategjitë për menaxhim të rrjeteve sociale

Si krijohet strategjia për marketing në rrjete sociale. Strategji të ndryshme për menaxhim në Facebook dhe Instagram.

3. Krijimi i përmbajtjes

Si të krijojmë përmbajtje bindëse, kreative dhe me impakt në rrjete sociale.  Mjete, metoda dhe këshilla për punë në krijim të përmbajtjes

4. Audienca

Si të gjejmë audiencën ideale, targetimi i grupeve të ndryshme, ritargetimi, grupet e interesit.

5. Krijimi i kampanjave në Facebook

Si të krijojmë dhe menaxhojmë kampanja të suksesshme në Facebook.

6. Krijimi i kampanjave në Instagram

Si të krijojmë dhe menaxhojmë kampanja të suksesshme në Instagram.

7. Evaluimi i ideve

Metoda për gjenerim dhe evaluim të ideve të reja.

8. Krijimi i Raporteve

Vlerësimi, matja dhe krijimi i raporteve nga menaxhimi i reklamave në rrjete sociale.

Trajnimi realizohet në zyrat e Coreup në Tetovë.

Çmimi: 150 Euro

Aftësitë e fituara pas trajnimit

Krijoni dhe menaxhoni kampanja në rrjetet sociale duke definuar audiencën, target grupet apo interesat e biznesit/organizatës tuaj

Do keni në dispozicion mjete dhe metoda për menaxhim të suksesshëm të rrjeteve sociale

Krijoni përmbajtje/postime për profilin/biznesin apo organizatën tuaj

Do pajiseni me çertifikatë për njohuri të menaxhimit me rrjete sociale

Gjeneroni dhe evaluoni ide të reja

gov
vivahelicopters
globalcann
braintree
harbini
pika
aya
globalcostruzioni
limeri
sach
gurmania
traventure
irfa
sopi-1
elsalila
kennys
nashwataljanub
ecoguerilla
ab
starchef
uva_p
jet
zgjimi
union
clients_mobile

LinkedIn       Facebook       Instagram       Twitter

© Coreup 2021

Back to top Arrow